Delta i screening og/eller risikostudie for lungekreft

Invitasjon er sendt til alle i aldersgruppen 60-79 år i tidligere Akershus fylke. Her kan du melde deg på og lese mer om forskningsstudien «Tidlig diagnostikk av lungekreft». Kriterier for å delta er at du må være:

1)    bosatt i tidligere Akershus fylke

2)    i alderen 60-79 år (per 17. mars 2022)

3)    røyker eller tidligere i livet samlet ha røykt minst 100 sigaretter/rullet røyk

Velg hvilket av prosjektene du ønsker å delta i eller få mer informasjon om.
Velger du å delta i prosjekt 1 (screening) får du også tilbud om å delta i prosjekt 2.

1.

CT-undersøkelse av lunger 2-3 ganger over de neste 3 årene eller kontrollgruppe.

Screening for lungekreft 

2.

Risikostudie for lungekreft 

Spørreundersøkelse (13-15 spørsmål) om røykehistorikk og risikoforhold (MinID, BankID eller Buypass påkrevd)