Hvorfor

Studier på CT-screening (røntgenundersøkelse av lungene) har vist at dødeligheten av lungekreft kan reduseres med 20-25 %. Screening for lungekreft har ikke blitt standard i Norge, og denne studien er den første av sitt slag her. Den er viktig for å se på hvordan lungekreftscreening kan gjennomføres i Norge på best mulig måte.

Prosjektet har til hensikt å screene røykere eller tidligere røykere i gamle Akershus fylke (nå del av Viken) med lavdose CT-undersøkelse av lungene.

Hvordan

Til sammen 2000 deltakere i alderen 60-79 år vil rekrutteres. Halvparten tilbys CT-undersøkelse mens den andre gruppen har funksjon som kontrollgruppe. 

For å delta må du svare på 13 til 15 spørsmål om tidligere røykehistorikk, helse, utdanning og etnisitet. De som deltar i CT-gruppen må møte opp til CT-undersøkelse 2 til 3 ganger over de neste 3 årene. For de som ønsker vil det bli tilbudt røykeavvenning. 

De som blir trukket ut til kontrollgruppe vil ikke bli tilbudt CT-undersøkelse. Halve kontrollgruppen får tilbud om røykeavvenning, og hele gruppen vil på et senere tidspunkt få oppfølgingsspørsmål om de røyker eller ikke. 

Det er ingen kostnader forbundet med deltakelse i studien.

Fordeler og ulemper

Fordeler med å gjennomføre screening på antatt friske deltakere er at det kan avdekke kreftsykdom i tidlig stadium. Det medfører bedre prognose enn om kreften ble oppdaget på et senere tidspunkt. Noen kan oppleve ulemper ved å delta. Det som er viktigst å nevne er at det kan påvises svulster som ikke er kreft, men som krever ekstra oppfølging, hos noen deltakere. En sjelden gang kan slik oppfølging medføre komplikasjoner. Det er også en mulighet for at noen deltakere blir diagnostisert med lungekreft som ellers aldri ville blitt oppdaget.

Påmelding

For å delta må du signere et samtykke der det gis noe mer utfyllende informasjon om hva deltakelse innebærer, inkludert mer om fordeler og ulemper. Du kan kontakte studieadministrasjonen direkte for mer informasjon eller hjelp til påmelding på telefon/sms 46 75 52 30 eller epost tidl@ahus.no