Studier på screening med CT-røntgen av lungene har vist at dødeligheten av lungekreft kan reduseres med 20-25 %. Screening for lungekreft er foreløpig ikke et tilbud i Norge. Denne studien skal undersøke hvordan etablering av et slikt tilbud kan foregå på best mulig måte. For å gjennomføre screening på best mulig vis er det nødvendig med en god metode for å finne de med høyest risiko for lungekreft. Det er flere modeller å velge mellom og ved å delta i denne studien bidrar du til at vi kan finne hvilken modell som er best for å beregne risiko for lungekreft. 

Prosjektet går ut på at du kun besvarer 13 til 15 spørsmål om røykehistorikk, helseforhold, utdannelse og etnisitet. For å delta må du også signere samtykkeskjema for forskning. Spørsmålene inngår i to risikokalkulatorer som kan brukes for å beregne personers risiko for lungekreft. Den ene kalkulatoren er utviklet i Norge og vi vil blant annet undersøke om denne er bedre egnet til å beregne risiko for utvikling av lungekreft enn en som er testet internasjonalt. For å gjøre dette vil svarene oppbevares i 20 år, og jevnlig kobles opp mot Kreftregisteret og Folkeregisteret. Kunnskapen vi får kan brukes til å forbedre modellene for hvem som bør tilbys CT-screening for lungekreft.

Pålogging med ID-porten (MinID, BankID eller Buypass) er påkrevd for å delta.